Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Το ζώο της εβδομάδας: Ετρουσκομυγαλίδα (Suncus etruscus)‏


Το ζώο της τρέχουσας εβδομάδας είναι ένα πραγματικά ιδιαίτερο θηλαστικό με μοναδικά χαρακτηριστικά, που παρόλα αυτά είναι σχεδόν ή πλήρες άγνωστο στον κόσμο. Σε αυτό συντελεί το μέγεθός του, καθώς όταν μιλάμε για την ετρουσκομυγαλίδα ουσιαστικά αναφερόμαστε σε ένα από τα μικρότερα θηλαστικά και το μικρότερο εδαφόβιο θηλαστικό του κόσμου. Τόσο το μέγεθός του όσο και ο τρόπος ζωής του και γενικότερα η βιολογία του καταφέρνουν να το «κρύβουν» από το ευρύ κοινό, το οποίο ξαφνιάζεται όποτε ενημερώνεται για την ύπαρξη αυτού του «νάνου» των θηλαστικών.

Συνεδριάζει το ΠΕΣΥ


Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, και θα πραγματοποιηθεί στις
1 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.       Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρ. 179 Ν.3852/2010) (εξ αναβολής).

2.       Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μετεγκατάσταση – Μετατόπιση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων ψαριών με παράλληλη αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας, τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, την αλλαγή των εκτρεφόμενων ειδών σε θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθύες, καθώς και την αδειοδότηση των χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση «Κατελάνος» του Δήμου Ν. Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας. (εξ αναβολής)

    ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Περικλής Μαντάς και Ευάγγελος Γιαννακούρας.

3.       Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή του άρθρου 13 παρ.4 του ΠΔ 242/96 για το χρονικό διάστημα 2014 έως 2017.

     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

4.       Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Κ.Α.Π. 2014 της Π.Ε. Λακωνίας.

     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

5.       Έγκριση τροποποίησης των υπ΄ αριθμό 397/29-7-2013 (Πρακτικό 16) και 496/23-9-2013 (Πρακτικό 19)  Αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ως προς την αλλαγή εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις επιτροπές παρακολούθησης των προγραμματικών συμβάσεων για την εκτέλεση των έργων με τίτλο : ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓΟΡΙΑΝΗ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. 2 ΣΠΑΡΤΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  ΠΡΟΣ ΦΟΥΝΤΕΪΚΑ΄΄    και  ΄΄ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑΣ Δ.Δ. ΧΡΥΣΑΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ΄΄

     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 

           
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 
 
 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ

 

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων .
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
10
Δεν απαιτούνται
5
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
2.    Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3.    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584 /2007 (καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση )
3.    Υπεύθυνη   δήλωση για   το κώλυμα του άρθρου 16   του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή .
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 29-12-2014 έως 08-12-2014.
Δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου μας.

dikaiologitika

Πρόγραμμα ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της Πελοποννήσου

Σημαντικά οφέλη αναμένονται μέσω της οργάνωσης και της λειτουργίας επιλεγμένων διαδρομών, οι οποίες θα αναπτυχθούν γύρω από μια συνεκτική ιδέα που συνδυάζει την περιήγηση σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000, σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως μνημεία, αρχαία θέατρα, ιστορικούς τόπους και παραγωγικές περιοχές ειδικού τουριστικού ενδιαφέροντος.
«Φύση, αρχαιολογικοί χώροι, τοπικοί παραγωγοί και πολιτισμός ενώνονται, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο τουριστικό και αναπτυξιακό προϊόν για την ανάδειξη της Πελοποννήσου, με γνώμονα πάντοτε τη βιώσιμη, τοπική ανάπτυξη και ευημερία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», δήλωσε σχετικά ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης.
Οι επιλεγμένες διαδρομές στις οποίες -σε πρώτη φάση- πρόκειται να υλοποιηθούν πιλοτικά οι δράσεις, είναι οι ακόλουθες:
- Επίδαυρος- Λίμνη Στυμφαλία- οροπέδιο Φενεού- όρος Ζήρεια- Όρος Χελμός- Σπήλαιο Καστριών- Φαράγγι Βουραϊκού- Οικισμός Λαγκάδια Δ. Γορτυνίας- Όρος Μαίναλο.
- Οικολογικό πάρκο Πάρνωνα, υγρότοπου Μουστού και περιοχή Λεωνιδίου- Μονεμβασιά- Νεάπολη- Ελαφόννησος.
- Όρος Ταΰγετος- μεσσηνιακή και λακωνική Μάνη- Πύλος- Μεθώνη- Κορώνη.
Όπως έγινε γνωστό, οι προκαταρκτικές δράσεις του έργου, που αναμένεται να προκηρυχθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αφορούν στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την ανάλυση των διαδρομών του φυσικού περιβάλλοντος, στην εκπόνηση σχεδίου στρατηγικής επικοινωνίας και αποτύπωσης των τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
Βάσει των παραπάνω, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΚΑ, στόχος είναι να αναδειχθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ανάδειξη των διαδρομών αλλά και οι απαραίτητες δράσεις προώθησης τόσο των ίδιων των διαδρομών, όσο και των τοπικών παραγωγών και τουριστικών επιχειρήσεων, υπό ένα ενιαίο διακριτό brand/ταυτότητα.
Σημειώνεται τέλος, ότι η νέα αυτή δράση ολοκληρωμένου στρατηγικού χαρακτήρα, σχεδιάστηκε με τη διευρυμένη και ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων των υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Τουρισμού, υπό τον συντονισμό της γενικής γραμματέως ΥΠΕΚΑ, Νάντιας Γιαννακοπούλου και την αιγίδα του υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη. Στο όλο εγχείρημα, έπαιξε έναν ρόλο εισηγητικό και υποκινητικό το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», με πρόεδρο τον Σ. Μπένο.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

Τα πρώτα στολίδια στην πόλη


Με 56 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη

Σας καλούμε την 2η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη   και ώρα 19.30 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

http://www.tripolis.gr/index.php/proskliseisds/1871-prosklisi-d-s-02-11-2014

Γέμισε με στρατιώτες με κόσμο το 11ο ΣΠ αλλά και το κέντρο της Τρίπολης!!

Μετά από αρκετό καιρό και ορκωμοσίες επιτέλους το 11ο ΣΠ στην Τρίπολη, το  στρατόπεδο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" γέμισε με κόσμο και στρατιώτες κατά την ορκωμοσία της 2014 ΣΤ ΕΣΣΟ!!!!

700 νεοσύλλεκτοι ορκίστηκαν σήμερα στο 11ο ΣΠ.

Η τελετή ξεκίνησε με δοξολογία, έγινε η ορκωμοσία και ακούστηκαν οι  ομιλίες από τον Δκτη του 11ου ΣΠ Γεώργιο Αργυρόπουλο και τον Εκπρόσωπο του ΓΕΣ Υποστράτηγο Δήμο Κλειτσιώτη - Διευθυντή Β Κλάδου ΑΣΔΥΣ.

Μετά την ορκωμοσία το κέντρο της πόλης γέμισε από κόσμο και στρατιώτες οι οποίοι έκαναν βόλτες και απολάμβαναν τον καφέ τους. Καιρό είχε να δει κάτι τέτοιο η πόλη. Το στρατόπεδο μην ξεχνάμε βρίσκεται αρκετά κοντά στο κέντρο και αυτό βοηθάει στο να μη φεύγουν αμέσως οι επισκέπτες από την πόλη μετά από ορκωμοσία.


Προφυλακτικά θα διανείμει το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας «Ανέλιξη», σε συνεργασία με το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Τρίπολης και Εθελοντές του Κέντρου Πρόληψης, διοργανώνει εκδήλωση, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διανομής προφυλακτικών μπροστά στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο, την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 έως 14:30 μ.μ.

Αναβολή έκθεσης «Μυθική Πελοπόννησος» στην Πλατεία Κλαυθμώνος‏


Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την αναβολή της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Προώθησης των Πελοποννησιακών Προϊόντων «Μυθική Πελοπόννησος», που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από 3 έως 7 Δεκεμβρίου 2014 στην Πλατεία Κλαυθμώνος, μετά από σχετική συνεννόηση με τα Επιμελητήρια και δεδομένων των υφισταμένων και προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, σε προσεχές χρονικό διάστημα όταν και οι καιρικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκότερες για την εξασφάλιση της επιτυχίας της.

Η θέση μας για τη συνεδρίαση του ΠεΣυ στο θέμα διαβούλευση για το διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας Αδριατικής-Ιονίου.


«Η μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου παράγει κάθε χρόνο ακαθάριστη προστιθέμενη αξία πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ και απασχολεί πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα σε τομείς της ¨γαλάζιας οικονομίας¨. Από το 2007 υπήρξαν στην περιοχή 135 σχέδια συνεργασίας για θέματα που αφορούν την ναυτιλία και τη θάλασσα συνολικής αξίας σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου. Να γιατί πρέπει να επικεντρωθούμε σε τομείς όπου θεωρούμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες προς εκμετάλλευση και για να παρέχουμε τους καλύτερους δυνατούς λειτουργικούς όρους για τις επιχειρήσεις». Τάδε έφη η κα. Δαμανάκη κοινοτική εκπρόσωπος στην εναρκτήρια Υπουργική διάσκεψη της στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου που έγινε στις 18 Νοέμβρη 2014 στις Βρυξέλες με κεντρικό άξονα τη διάνοιξη νέων πεδίων κερδοφορίας για τις αστικές τάξεις των κρατών (μελών και μη μελών της ΕΕ) στη συγκεκριμένη περιοχή.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΝ 7 / 12 / 2014 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.


   Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες προσκαλεί τα μέλη του να δηλώσουν το συντομότερο συμμετοχή στην αποστολή του Σωματείου στην Καλαμάτα την Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2014, για να λάβουν μέρος στην ημερίδα που διοργανώνεται στο πλαίσιο της 3ης Δεκέμβρη - Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, με θέμα, «Κοινωνική Προστασία – Πρόνοια και Άτομα με Αναπηρία: Υπό το πρίσμα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε περίοδο οικονομικής κρίσης».

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

Η ημερίδα διοργανώνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου, και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου  και του Δήμου Καλαμάτας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» (Διοικητήριο-Ψαρών 15).

Δήλωση συμμετοχής  στα τηλ 2741083362 – μέχρι 5 / 12 / 2014  Ώρα αναχώρησης από Κόρινθο 8:00 π.μ. από το χώρο της πλατείας μπροστά στο 1ο δημοτικό σχολείο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 

 

 

Μετά Τιμής

Εκ του Δ.Σ.

 

Εορτάζει ο Ι.Ν. στον οποίο φυλάσσεται εικόνα της Γερόντισσας


Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Φτιάξτε το δικό σας ρακομελο


Από καταπραϋντικό για το κρύωμα, από θεραπευτικό για κάθε γνωστή και άγνωστη πάθηση μέχρι και θερμαντικό μέσο για τα κρύα του χειμώνα, το ρακόμελο έχει υμνηθεί όσο λίγα ελληνικά ποτά. Και δικαίως!

Πιες το ζεστό για να φτιάξεις κεφάλι ή απόλαυσέ το κρύο ως απεριτίφ πριν το φαγητό, το ρακόμελο πάει με όλα. Μόνο προσοχή, γιατί το μέλι και το άρωμά του συνήθως ξεγελάνε τους αμύητους και καταλήγουν να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους: στο φαινομενικά αθώο ποτό με τη γλυκιά γεύση κυριαρχεί σε ποσότητα και δύναμη η ρακή!

Τι θα χρειαστείς

  • 1 λίτρο ρακή καλής ποιότητας

  • 4 κουταλιές της σούπας θυμαρίσιο μέλι

  • 2 ξύλα κανέλας

  • 1-2 καρφάκια γαρίφαλο (προαιρετικά)

Πώς το φτιάχνεις

1. Τοποθετείς σε μια μικρή κατσαρόλα όλα τα υλικά.

2. Τα βράζεις σε χαμηλή θερμοκρασία ανακατεύοντας συνεχώς, προσέχοντας ωστόσο να μην πάρει φωτιά το μείγμα από τις αναθυμιάσεις της ρακής.

3. Μόλις πάει να πάρει βράση, κατεβάζεις την κατσαρόλα από το μάτι, τη σκεπάζεις με το καπάκι και αφήνεις το θαυματουργό μείγμα τουλάχιστον 10 λεπτά για να πάρει όλα τα αρώματα.

4. Σουρώνεις και είσαι έτοιμος!
Αν σου περισσέψει ρακόμελο (κάπως δύσκολο!), το αποθηκεύεις πάντα σε γυάλινο μπουκάλι.

Καλά κεφάλια!

 www.agrotikabook.gr/

Κάλεσμα του Αρκαδικού στους φιλάθλους

Μετά το ντέρμπι στην Καβάλα, ο Αρκαδικός επιστρέφει στο κλειστό γυμναστήριο της Τρίπολης, για ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι της φετινής αγωνιστικής περιόδου στην έδρα του, καθώς αντιμετωπίζει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου τον Εθνικό Πειραιώς (17.00), έχοντας ως στόχο τη νίκη που θα τον ανεβάσει ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα.

Πρόκειται για το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, το παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιώς, όπου θα πρέπει όλοι οι φίλοι της ομάδας να βρεθούν στο πλευρό του Αρκαδικού, να γεμίσουν το κλειστό γυμναστήριο της Τρίπολης δημιουργώντας για μία ακόμα φορά όμορφη μπασκετική ατμόσφαιρα ενισχύοντας παράλληλα την δύσκολη προσπάθεια της ομάδας για την κατάκτηση της νίκης.

Έρχονται τα νέα ΚΕΠ σε όλη την χώρα με νέες υπηρεσίες για τον πολίτη

Τα ΚΕΠ αναμφίβολα είναι από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείο Διοικητικής Μεταρύθμισης δεδομένων όλων των αλλαγών που έχουν γίνει στο ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας των ΚΕΠ κρίνεται ως επιβεβλημένη τόσο η ποιοτική λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση τους, όσο και η επαναχωροθέτησή τους ακολουθώντας συγκεκριμένα κριτήρια.
Επιπλέον έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια αφ’ ενός πολλές από τις ζητούμενες υπηρεσίες να προσφερθούν ηλεκτρονικά με απ’ ευθείας διασύνδεση με τα βασικά μητρώα και αφ’ ετέρου να
προστεθούν νέες υπηρεσίες επικεντρωμένες στις ανάγκες των πολιτών. Και οι δύο κατευθύνσεις έχουν εξαιρετική και άμεση αποδοχή και επιτυχία, αναδεικνύοντας και ένα εξαιρετικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στη διάδοση των θετικών εμπειριών εξυπηρέτησης των πολιτών στα ΚΕΠ.
Τοι έργο που σχεδιάζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα χωρίζεται σε δύο μέρη, αυτό της λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης των ΚΕΠ και αυτό της βελτιστοποίησης του δικτύου των ΚΕΠ. Παράλληλα πολλές υπηρεσίες του Δημόσιου ή του Ευρύτερου δημόσιου τομέα λόγο των αναδιοργανώσεων που έχουν υποστεί αλλά και της προσπάθειας μείωσης των λειτουργικών δαπανών έχουν μειώσει τη παρουσία τους σε όλη την επικράτεια με αποτέλεσμα το δίκτυο των ΚΕΠ να αποκτά βαρύνουσα σημασία σε σχέση με το εγχείρημα τη διοικητικής μεταρρύθμισης σε ότι αφορά στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων
Όσο αφορά την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση ΚΕΠ σύμφωνα με τις πληροφορίες του dikaiologitika.gr , σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός των ΚΕΠ του αύριο ώστε να αποτελεί «μια υπηρεσία του Δημοσίου ακόμη φιλικότερη προς όλους τους Πολίτες – μια υπηρεσία που εκσυγχρονίζεται και αξιοποιεί στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες αποσκοπώντας στη συνεχή και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του Πολίτη».
Τα ΚΕΠ σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΔΜΗΔ είναι να καταστήσει πόλος έλξης για το πολίτη και τον επιχειρηματία στις τοπικές κοινωνίες («ΚΕΠ- adestinationplace”).
Επίσης να θέσει, μέσω του θεσμού των ΚΕΠ- όλο το Κράτος στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
Όσο αφορά την βελτιστοποίηση του δικτύου των ΚΕΠ μετά από αρκετά χρόνια λειτουργίας κρίνεται ως επιβεβλημένη η διενέργεια μελέτης για την επαναχωροθέτηση ολόκληρου του πανελλαδικού δικτύου, αλλά και να μελετηθεί η ανάγκη δημιουργίας νέων ΚΕΠ σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεδομένου ότι ο αρχικός σχεδιασμός του Δικτύου των ΚΕΠ είχε γίνει πριν από την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, καθώς και λόγω των αλλαγών που επέφερε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους Δήμους όλης της χώρας, το αρχικό δίκτυο των ΚΕΠ έχει υποστεί αλλαγές που σχετίζονται με τη συγχώνευση ή την κατάργηση κάποιων ΚΕΠ. Έτσι, παρόλο που το αρχικό δίκτυο των ΚΕΠ ήταν βελτιστοποιημένο, καθώς τοποθετούσε τα καταστήματα στο κέντρο των Δήμων ή των συνοικιών τους σε περιπτώσεις μεγαλύτερων δήμων, μετά από τις αλλαγές που αναφέρθηκαν, υπάρχει η ανάγκη για τη διεξαγωγή μελέτης βελτιστοποίησης του δικτύου των ΚΕΠ. Στη μελέτη που θα διεξαχθεί πρέπει να δοθεί έμφαση στη δημιουργία ΚΕΠ σε οικισμούς με πάνω από 1.000 κατοίκους, καθώς και σε νησιωτικούς και ορεινούς οικισμούς. Παράλληλα θα πρέπει να τεθούν κριτήρια που αφορούν την ακτίνα κάλυψης των γεωγραφικών περιοχών αλλά και κριτήρια πληθυσμιακής κάλυψης ανά ΚΕΠ.
Στα νέα ΚΕΠ θα υπάρχει ελεύθερο ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) για τους επισκέπτες, σύγχρονα συστήματα προτεραιότητας εξυπηρέτησης του κοινού αλλά και εγκατάσταση συστημάτων για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών
Επίσης θα δημιουργηθούν νέοι σταθμοί αυτοεξυπηρέτησης του πολίτη που θα μπορούν να ικανοποιούν απλά αιτήματα (π.χ. έκδοση απλών πιστοποιητικών). Παράλληλα θα τοποθετηθεί ειδικός εξοπλισμός για τη διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης των πολιτών με ηλεκτρονικά μέσα
Για τη δημιουργία νέων ΚΕΠ στους οικισμούς άνω των 1.000 κατοίκων, καθώς και σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, εκτός από την
απόσταση από το σημείο αφετηρίας του κάθε πολίτη προς το πλησιέστερο ΚΕΠ, και ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάβαση σε αυτό, αλλά και τυχόν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οποίες καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση στο κατάστημα κάποιους μήνες του χρόνου. Επιπλέον το κριτήριο για την παραπάνω βελτιστοποίηση θα πρέπει να είναι ο κάθε πολίτης να μην απέχει από το πλησιέστερο ΚΕΠ πάνω από π.χ. 50 χλμ. αν πρόκειται για αστικές ή π.χ. 100 χμ. αν πρόκειται για αγροτικές περιοχές.
Ευελπιστούμε ότι το νέο μοντέλο εμφάνισης και λειτουργίας των ΚΕΠ θα τα εκσυγχρονίσει και θα είναι απλά μια «εικαστική» παρέμβαση του ΥΔΜΗΔ ενώ θα πρέπει να ενισχυθούν και με καταρτισμένο προσωπικό που θα τεθεί στην υπηρεσία του πολίτη

dikaiologitika