Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό Ἱερό Μετόχι τῆς Παναγίας τῆς Ἑλώνης στό Λεωνίδιο τῆς Κυνουρίας

Ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι ἀφι­ερωμένη στήν Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στά Ἅγια τῶν Ἁγίων.
Παράδοση μᾶς ἀναφέρει ὅτι Ἰωακείμ καί Ἄννα ἔλαβαν ἀπό τόν Θεό, ὡς ἀπάντηση τῶν προσευχῶν τους καί ὡς ἀμοιβή τῶν ἀρετῶν τους, τήν Μαρία.
Ἐκεῖνοι μέ τήν σει­ρά τους ἀφιέρωσαν τό παι­δί τους, τήν Μαρία, πρός τόν Θεό, κι ὅταν ἐκείνη ἔγινε τριῶν ἐτῶν, προσεφέρθη στόν Ναό. Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ τήν παρέλαβαν καί τήν ὁδήγησαν στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἐκεῖ παρέμεινε γιά δώ­δεκα ἔτη, μέ μοναδικό ἔργο τή μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τήν προσευχή καί τήν ὑπηρεσία πρός τόν Ναό.
Αὐτήν τήν Ἑορτή τιμοῦμε ἰδι­αιτέρως στήν Ἱερά μας Μητρόπολη στό Ἱερό Μετόχι τῆς Παναγίας τῆς Ἑλώνης στό Λεω­νίδιο τῆς Κυνουρίας.
 Τήν παραμο­νή τῆς Ἑορτῆς, Κυριακή 20η Νοεμβρίου 2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ὑποδέχθηκαν στήν εἴσοδο τῆς πόλεως τοῦ Λεωνιδίου τήν ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἑλώ­νης. Κληρικοί τῆς περιοχῆς καί πλῆθος πιστῶν ἀπό τήν Ἀρκα­δία καί τή Λακωνία ἀνέμε­ναν ἀπό ἐνωρίς τήν ἔλευση τῆς Εἰκόνος ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
θαυματουργός Εἰκόνα μετεφέρ­θη ἐν πομπῇ ἕως τό Μετόχι τῆς Μονῆς ἐντός τοῦ Λεωνιδίου καί ἐν συνεχείᾳ ἐψάλη Μικρός Παρακλητικός Κα­νόνας πρός τήν Παναγία μας μετά θείου κηρύγματος περί τῆς Ἑορτῆς  καί ἀκολούθησε Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός.
Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, Δευτέρα 21η Νοεμβρίου 2016, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία, κατά παλαι­όν ἔθος, ἡ ἱερά Εἰκόνα τῆς Πα­ναγίας τῆς Ἑλώνης θά λιτανευθῇ στούς δρόμους τῆς πόλεως τοῦ Λεωνιδίου καί, τέλος, γιά μία ἀκόμη χρονιά μέ τήν εὐγενῆ ἀπόφαση τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, θά διατεθεῖ τό χρηματικό ποσό, τό ὁποῖο ἀναλογοῦσε στήν ἀπό χρόνων καθιερωμένη ἑόρτια τράπεζα, ὡς ἐκπαιδευτικό βοήθημα πρός ἀριστούχους μαθητές τοῦ Γυμνασίου, τοῦ Λυκείου καί τοῦ ΕΠΑΛ Λεωνιδίου, μέ κριτήριο, πέραν τοῦ ἀρίστου τῆς μαθητικῆς ἐπιδόσεως, τό χαμηλό εἰσόδημα τῶν οἰκογενειῶν τους.

Εὐχόμαστε ἡ Παναγία ἡ Ἕλωνα νά εἶναι βοήθεια σέ ὅλους. 
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου