ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
   

 Tήν Κυριακήν 26ην Φεβρουαρίου 2017

 

τελοῦμεν ἱερόν Μνημόσυνον, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν

 

τῶν κεκοιμημένων δούλων τοῦ Θεοῦ 

 

 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ  ΚΑΙ  ΞΕΝΗΣ  

 

ΤΩΝ  ΜΟΝΑΧΩΝ

 

ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ   ΜΟΝΗΣ  ΕΠΑΝΩ

 

ΧΡΕΠΑΣ

 

Προσκαλοῦμεν τούς τιμῶντας τήν μνήμην αὐτῶν, ὅπως

 

συμπροσευχηθῶσι μεθ’ ἡμῶν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτῶν,

 

κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν

 

καί τό ἱερόν Μνημόσυνον, τά ὁποῖα θά τελέσωμεν

   

εἰς τόν  Ἱερόν Ναόν   

 

Νεομάρτυρος  Δημητρίου  Μερκοβουνίου

 

την  Κυριακήν   26ην  Φεβρουαρίου  2017.

 

 

ΤΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟN  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου