ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥΦέρεται εἰς γνῶσιν πάντων, ὅτι τήν Παρασκευήν, 31ην Μαρτίου 2017, καί ἀπό ὥρας 20:30, θά τελεσθῇ εἰς τον Ιερόν Ναόν Νεομάρτυρος Δημητρίου Μερκοβουνίου ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου θά ψαλοῦν οἱ τέσσαρες στάσεις τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ἐν συνεχείᾳ θά ἀκολουθήσῃ Θεία Λειτουργία.
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου