Ενημέρωση για προθεσμία αδειοδότησης δραστηριοτήτων με εγκαταστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 10 KW.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 52 του Ν.4442/2016 ¨Δραστηριότητες με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 10 KW που ήδη λειτουργούν , αλλά λόγω των διατάξεων του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3 του Ν.4155/2013 τέθηκαν εκτός πεδίου εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 17 και 40 του Ν.3982/2011, υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να συμμορφωθούν στις σχετικές διατυπώσεις λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.¨.
Κατόπιν των ανωτέρω ενημερώνουμε τους φορείς των δραστηριοτήτων που λειτουργούν σήμερα και εμπίπτουν στην εν λόγω περίπτωση, ότι οφείλουν έως την 7-6-2017 να προβούν στις προβλεπόμενες από την κείμενες διατάξεις ενέργειες, για την νόμιμη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Για πληροφορίες σχετικές με την προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης των αναφερόμενων δραστηριοτήτων, οι ως άνω φορείς να απευθύνονται στη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Αρκαδίας, στα τηλέφωνα 2713 610150 – 5. 
                                                   Από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  

Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου