Μοίρασε πασχαλινά αυγά ο δεσπότης στον «Ἐσπερινὸς τῆς Ἀγάπης»

Τ σπέρας τς Κυριακς το γίου Πάσχα 16η πριλίου 2017,  ΣεβασμιώτατοςΜητροπολίτης Μαντινείας κα Κυνουρίας κ.κΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣτέλεσε τν κολουθία τοσπερινο τς γάπης ες τν Μητροπολιτικν ερν Ναν το γίου ΒασιλείουΤριπόλεωςπεριστοιχισμένος π Κληρικος τς Μητροπόλεως μας κα μ τν παρουσίαΠιστνμ τος ποίους κα ντάλλαξε ναστάσιμες εχς κα προσέφερε ες να καστονπασχαλιν αγ ς ελογία κα σύμβολο τς ναστάσεως.
Τ πόγευμα τς Κυριακς το Πάσχα τελεται  «σπερινς τς γάπης», πουστην κολουθία το ναστάσιμου σπερινο διαβάζεται σ πολλές γλσσες τ ερΕαγγέλιο κα τσι διατρανώνεται παγκοσμίως τ κοσμοσωτήριο μήνυμα τς ναστασίμηςχαρς κα λπίδας.
           νάσταση το Χριστο εναι  θεμέλιος λίθος τς ρθόδοξης   πίστης.
          Εναι  κλόνητος βράχος, πάνω στόν ποο εναι κτισμένη  «Μία γία Καθολική καί ποστολική κκλησία».
                Τ Εαγγέλιον το σπερινο το Πάσχα
Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
τῇ      μιᾷ   σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων
ὅπουἦσαν  οἱ     μαθηταὶ   συνηγμένοι       διὰ   τὸν φόβον τῶν         Ἰουδαίων,  ἦλθεν       ὁ      Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη  ὑμῖν  καὶ τοῦτο  εἰπὼν  ἔδειξεν αὐτοῖς      τὰς   χεῖρας καὶ        τὴν   πλευρὰν   αὐτοῦ. Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. εἶπεν  οὖν  αὐτοῖς     ὁ      Ἰησοῦς  πάλιν·       Εἰρήνη     ὑμῖν. καθὼς  ἀπέσταλκέμε        ὁ      πατήρ,     κἀγὼ        πέμπω   ὑμᾶς.  καὶ τοῦτο  εἰπὼν  ἐνεφύσησε καὶ λέγει    αὐτοῖς·    Λάβετε     Πνεῦμα    ἅγιον·  ἄν  τινων  ἀφῆτε  τὰς  ἁμαρτίας,       ἀφίενται  αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε,  κεκράτηνται.
Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος,
οὐκ ἦν μετ᾿ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς.
 ἔλεγον      οὖν   αὐτῷ        οἱ     ἄλλοι       μαθηταί·  Ἑωράκαμεν      τὸν   Κύριον.    ὁ   δὲ     εἶπεν        αὐτοῖς·  Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ       τὸν   τύπον       τῶν   ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν        τύπον       τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.
 
 
                                                                             +π.Ι.Σ.
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου