Πρόσκληση - Περιφερειακό Συμβούλιο 15-5-2017

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις  15 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση κατάργησης του ειδικού λογαριασμού Ιατρικής Αντίληψης & Ασφάλισης Ν. Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (δύο μηνών) για την κάλυψη εκτάκτων, εποχικών αναγκών της θερινής αντιπυρικής περιόδου, για την ΠΕ Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
3. Έγκριση χαρακτηρισμού ΚΑΕ ως δεκτικού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
4. Έγκριση ανοίγματος νέου λογαριασμού στην Τράπεζα EUROBANK για την είσπραξη Τελών Μεταβίβασης Οχημάτων, για την ΠΕ Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.
5. Έγκριση του αριθμ. 11/8-5-2017 αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
6. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας, για την αναβάθμιση της ακάλυπτου, κηποτεχνικά διαμορφωμένης εκτάσεως στο 541 Ο.Τ. του Δήμου Καλαμάτας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση.
7. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Βορειοδυτική Πελοπόννησος» των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. 
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150kV Ε.Ρ. Πελοπόννησος – Κρήτης.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αδαμαντία Τζανετέα.
9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αναβάθμιση Υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 KV Υποσταθμού (Υ/Σ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι – ΣΠΑΡΤΗ Ι, ΙΙ – Μολάων και Αναδιατάξεις της Γ.Μ. 150 KV Ρουφ – Λάδωνα πέριξ του Υ/Σ Μεγαλόπολης, που βρίσκεται στο Δήμο Μεγαλόπολης της ΠΕ Αρκαδίας και στους Δήμους Σπάρτης, Ευρώτα και Μονεμβασιάς της ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Oι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου, Αδαμαντία Τζανετέα και  Ευάγγελος Γιαννακούρας.
10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου έργου «Τροποποίηση – εκσυγχρονισμός Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος», της εταιρείας DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε, που βρίσκεται στη θέση «ΛΕΒΙΔΙ» του Δήμου Τρίπολης της ΠΕ Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Ξενοδοχείο PALADIEN LENA MARY AE που βρίσκεται στη θέση Πετροθάλασσα ΔΚ Ερμιόνης Δ. Ερμιονίδας ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Oι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μελέτη εγκατάστασης νερού της πηγής Αγ. Γεώργιος Κιβερίου (Αναβάλου).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Oι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
13. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% (διανομαρχιακά έργα), έτους 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
14. Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ2600001 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
15. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ έτους 2017, της ΠΕ Αργολίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.
16.  Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΟΣΚ έτους 2017, της ΠΕ Λακωνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.
17. Ενοποίηση όμορων εδρών (ΕΔΧ) αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Δυτικής Μάνης και Περδικονερίου ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.
18. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ, για την υλοποίηση της πρότασης της ΠΕ Αρκαδίας «ET IN ARCADIA EGO: Παράδοση, Πολιτισμός, Αθλητισμός».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
19. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ, για την πράξη «Ωρίμανση προτάσεων και ολοκλήρωση μελετών του Δήμου Μεγαλόπολης για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
20. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ, για την πράξη «Ωρίμανση προτάσεων και
ολοκλήρωση μελετών του Δήμου Γορτυνίας για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.
21. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης κοινωνικού σκοπού μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.


   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου