5 Προσλήψεις στην ΔΕΥΑΤ

ypesdimi1.png
256 νέες προσλήψεις σε δήμους πήραν την έγκριση του ΥΠΕΣ - Δείτε τον πίνακα με τους δήμους που θα γίνουν προσλήψεις.

Το ΥΠΕΣ εγκρινει τη σύναψη διακοσίων πενήντα έξι (256) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα

ypesdimoi2.png
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει.
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου