Υποβολή αιτήσεων για νέους γεωργούς

       Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνεται ότι τροποποιήθηκε η αρ. 8837/14-10-2016 (ΦΕΚ 3442/Β’/25-10-2016)  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020 για το έτος 2016»
Η τροποποίηση έγινε με την αριθμ. 3892/11-4-2017 Απόφαση  ΦΕΚ 1605/Β/10-5-2017 και ΑΔΑ: 7Υ334653ΠΓ-ΥΒΓ. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους ΔΑΟΚ.
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου