Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη

   ΘΕΜΑ:  «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη»
Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις  του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 ( Α-57) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
2.  Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του Ν. 2800/2000 ( Α-41) .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 ( Α-58) « Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
4. Την ανάγκη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα & Λεύκτρο – Σπάρτη και συγκεκριμένα στον Ανισόπεδο κόμβο Νότιας Τρίπολης, κατεύθυνση προς Καλαμάτα για λόγους συντήρησης του.
5. Το υπ΄ αριθ. MRS  20170503-165910 από 03-05-2017 έγγραφο της ΜΟΡΕΑΣ  Α.Ε.
6.  Την υπ΄ αριθ. 68299/17/890600 από 03-05-2017 θετική εισήγηση του Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου.
7.  Το υπ. αριθ. ΛΕ/ΚΤ/00/12/24/12471 από 08-05-2017 έγγραφο της Γ.Δ.Σ.Υ./Διεύθυνση Λ.Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι  Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα & Λεύκτρο - Σπάρτη  και συγκεκριμένα από Τρίτη 09/05/2017 και ώρα 09:00 έως την Τετάρτη 10/05/2017 και ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου κόμβου Νότιας Τρίπολης, κατεύθυνση προς Καλαμάτα για λόγους συντήρησης, Η κυκλοφορία κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου θα διεξάγεται κανονικά.
- Στο προαναφερόμενο διάστημα η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου με την Παλαιά Εθνική Οδό Τρίπολης – Καλαμάτας, θα γίνεται μέσω του κόμβου Τεγέας (10) ή και Βόρειας Τρίπολης (9).

2. Η Τεχνική εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται για την τοποθέτηση και τη συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (ΚΟΚ).

3. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Ν. 2696/99  ΦΕΚ 57-Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3452/2007.

4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου