ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ.» με διακριτικό τίτλο «ΛΥΣΗ» διενεργεί  δύο διαγωνισμούς για τη δημιουργία λογοτύπου και ιστοσελίδας. 
Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για τους διαγωνισμούς. 
Η κατάθεση των προσφορών ολοκληρώνεται τη ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και ώρα 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ στα γραφεία του  Επιμελητηρίου Αρκαδίας, οδός 25ης Μαρτίου και Πανός 21, σε κλειστό φάκελο.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του φορέα Διαμεσολαβητών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2710227141 (εσωτ.6) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ.
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ.» και το διακριτικό τίτλο «ΛΥΣΗ» συστάθηκε,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3898/2010, που αφορά στη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και του π. δ/τος 123/2011, που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών,. Ιδρυτές της εταιρείας είναι το Επιμελητήριο Αρκαδίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρίπολης.

Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου