Θεατρική παράσταση μέ τίτλο «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ»Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ
 
          Σᾶς γνωρίζομεν ὅτι εἰς τά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τό μαρτύριον τοῦ Νεομάρτυρος Παύλου, Πολιούχου Τριπόλεως, τήν Κυριακήν 3 Ἰουνίου 2018 περί ὥραν 7:30 τό ἀπόγευμα, εἰς τό Ἀμφιθέατρον τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, εἰς τήν περιοχήν τῆς Κάρτσοβας Τριπόλεως, οἱ νέοι τῆς Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν θά παρουσιάσουν θεατρικήν παράστασιν μέ τίτλο «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ».

Ἐπίσης σᾶς γνωρίζομεν ὅτι ἡ μετακίνησίς σας  ἀπό τήν Πλατείαν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως εἰς τόν ἐν λόγῳ χῶρον καί ἡ ἐπιστροφή σας εἰς τήν Τρίπολιν, δύναται νά γίνη δωρεάν μέ λεωφορεῖον πού ἔχει δρομολογήση ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, τό ὁποῖο θά ἀναχωρήση ἀπό τήν Πλατείαν Ἁγίου Βασιλείου, τήν Κυριακήν 3 Ἰουνίου 2018, ὥρα 7 τό ἀπόγευμα.
Κατόπιν τούτων σᾶς προσκαλοῦμεν νά παρακολουθήσετε τήν ἐκδήλωσιν αὐτήν τιμῶντες οὕτω τόν Πολιοῦχον τῆς πόλεώς μας καί ἀποκομίζοντες ταυτοχρόνως διδάγματα ζωῆς καί εὐφροσύνης.

Μέ εὐχές καί εὐλογίες
O MHTΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου