Ανακαινίζεται το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία στου Λουκά
Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, γίνεται ἀνακαίνιση τοῦ Ἐξωκκλησίου τοῦ Προφήτου Ἠλιού στοῦ Λουκᾶ, κάτι ποὺ ἦταν ἀπαραίτητο, ἀφοῦ ἡ στέγη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἦταν σαπισμένη, ἔπρεπε δὲ νὰ δεθοῦν καὶ τὰ τοιχεῖα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μὲ σενάζι γιὰ τὴν σταθερότητα τοῦ κτηρίου.
Οἱ ἐργασίες προχωροῦν μὲ ἐντανικοὺς ρυθμούς καὶ πιστεύομε ὅτι μέχρι τὴν ἑορτὴ τοῦ Προφήτη Ἠλία (20 Ἰουλίου) θὰ ἔχουν περατωθῇ ὥστε νὰ τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία πανηγυρικά, ὅπως κάθε χρόνο.
Τὰ πρῶτα ἔξοδα ἀντιμετωπίσθησαν μέ τήν φροντίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καί ἀπὸ πνευματικὰ του παιδιά, ποὺ ἀμέσως ἔσπευσαν νὰ βοηθήσουν στὴν ἀποκατάσταση τοῦ Ναοῦ.
Πιστεύομε ὅτι καὶ στὴν συνέχεια γιὰ ὅ, τι ἄλλο χρειαστεῖ, γιὰ τὸν ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικὸ καλλωπισμὸ τοῦ Ναοῦ, θὰ δώσῃ ὁ Θεός, ὥστε νὰ εὑρεθοῦν οἱ ἀπαραίτητοι πόροι καὶ νὰ χαροῦμε τόσο τὸν Ναὸ ἀνακαινισμένο, ὅσο καὶ τὸν περιβάλλοντα χῶρο εὐτρεπισμένο.
Γιὰ πληροφορίες πάνω στὸ θέμα αὐτὸ μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνήσετε, ὅποιος θὰ ἤθελε, μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο στὸ τηλ: 6945-978614.
Εὐχαριστοῦμε ὅλους ὅσοι βοηθοῦν στὸ ἔργο τῆς ἀνακαίνισης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τὸν Ἱερέα τοῦ χωριοῦ π. Ἰωάννη Βῆλο, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο καὶ ὅλους τούς Λουκαΐτες, εἴτε εὑρίσκονται στό χωριό, ἢ σὲ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος, εἴτε στὸ ἐξωτερικό.
Παρακάτω δημοσιεύομε φωτογραφίες ἀπὸ τὶς ἐργασίες ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.


από fb

Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου