Τήν Παρασκευή, 8η Ἰουνίου 2018, ἐτελέσθη μέ κάθε λαμπρότητα ἡ μνήμη τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου στόν περιβάλλοντα χῶρο τῆς Παναγίας τῆς ΤσεμπεροῦςΤήν Παρασκευή, 8η ουνίου 2018, τελέσθη μέ κάθε λαμπρότητα μνήμη τς νακομιδς τν Λειψάνων το γίου Θεοδώρου το Στρατηλάτου στόν περιβάλλοντα χρο τς Παναγίας τς Τσεμπερος στό μώνυμο ψωμα τς Τσεμπερος το χωριο Πάπαρι Μαντινείας, που χει νεγερθε τό μορφο κκλησάκι τν γίων Θεοδώρων.
Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία τς ορτς το γίου Θεοδώρου συμμετεχαν ο νορίτες το χωριο Πάπαρι, νανεώνοντας τό προσκύνημά τους στόν διο ερό χρο τήν 23η Αγούστου στήν ορτή τς Παναγίας τς Τσεμπερος.
Τό κκλησάκι τν γίων Θεοδώρων ρχισε νά κατασκευάζεται τό τος 1973 κατόπιν θαυματουργικς νακαλύψεως.
Πρό σαράντα πέντε καί πλέον τν, μακαριστός συγχωριανός μας Γεώργιος . ρφανός νυπνιάσθη τι, ες να σημεο το περιβάλλοντος χώρου το Ναο τς Παναγίας μέσα στό δαφος καί καλυμμένο πό τούς πρίνους βρίσκεται μικρό Παρεκκλήσιο το παλιο Μοναστηριο πρός τιμήν τν γίων Θεοδώρων καί λαβε κατ’ ναρ ντολή νά τό νεύρη καί νά τό ποκαλύψει.
Θορυβημένος Γεώργιος, σέ συνεργασία μέ τόν τότε φημέριο, μακαριστό π. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ρχισαν νά ρευνον τόν τόπο καί, μετά πολλο χρόνου καί μεγάλου κόπου, μέ τήν βοήθεια καί λλων εσεβν χριστιανν, ντόπισαν καί πεκάλυψαν τό ποδειχθέν μικρν διαστάσεων Ναΰδριο καί, φο καθάρισαν τήν γρια βλάστηση, εθύς μέσως ξανάναψε τό καντηλάκι στόν γιασμένο ατό τόπο, μέ ποτέλεσμα ο συγχωριανοί μας πό που γς νά προστρέχουν στήν χάρη τν γίων.
Τότε πεφασίσθη νά διαφυλαχθε τό ερεθέν Ναΰδριο καί δίπλα νά νεγερθε Ναός πρός τιμήν τν γίων Θεοδώρων, πράγμα πού μέσως μετά γινε, φο στήν πόφαση τς νεγέρσεως σατανς φθόνησε τό θεάρεστο ργο καί πέβαλε τούς χριστιανούς σέ δοκιμασίες.
ξιοσημείωτο εναι νά ναφερθε τι μακαριστός Γεώργιος ρφανός στή συνέχεια γινε ερομόναχος στήν ερά Μονή πάνω Χρέπας καί λαβε τό νομα Γερβάσιος, ποος κοιμήθη ν Κυρί τήν 16η ουλίου 1992.
Τά τελευταα χρόνια, κατόπιν συντονισμένων νεργειν το Σεβ. Μητροπολίτου μας καί το κκλησιαστικο Συμβουλίου, Ναός ατός ποπερατώθηκε, ν τήν 17ην Αγούστου 2014 συγχωριανός μας Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ τέλεσε τά ερά γκαίνια το ς νω ερο Ναο.Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου