Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟY ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. Ν. ΑρκαδίαςΣας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στον 1ο όροφο, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν αποφάσεις επ’ αυτών:
1) Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ.: 26109/5-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2) Διαχείριση πάγιας προκαταβολής σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4483/2017.
3) Εγγραφή νέων μελών στο Σύλλογο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙ

Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου