ΠΑΜΕ: Σχετικά με την εγκύκλιο ηλεκτρονικών εγγραφών στα

Με εγκύκλιο που στάλθηκε μόνο στα ΕΠΑΛ για την εγγραφήτων μαθητών

απαιτείται δήλωση προτίμησηςηλεκτρονικά Συγκεκριμένα: «Για το σχολικό έτος
2017-2018 η δήλωση προτίμησης για εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. θα πραγματοποιηθεί

ηλεκτρονικά από τις 19-06-2017 έως τις 23-06-2017 και η εγγραφή των μαθητών
θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2017Πρώτα καταγραφή πανελλαδικά των
αιτήσεων και της επιλογής τομέων και ειδικοτήτων και μετά αφού δοθεί

έγκριση από το υπουργείο για την λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων η

εγγραφή.


Όλα αυτά μετάτην τεράστια κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων που έχει

προηγηθεί την καθιέρωση ανελαστικούκατώτερου αριθμούμαθητών, την

εφαρμογήενόςσυστήματοςπερικοπήςτμημάτων μέσω μιαςιδιότυπηςαπόφασης«χαρακτηρισμούφοίτησης» στο τέλοςτου Α΄τετραμήνου, την επανεξέταση κάθε

χρόνο των τομέων και ειδικοτήτων για κάθε ΕΠΑΛ.

Πραγματικόςσκοπόςο περεταίρω περιορισμός(απότη νέα σχολικάχρονιά

τμημάτων και ειδικοτήτων σε όσο το δυνατόν λιγότερα ΕΠΑΛ. Ο καθορισμός
τμημάτων θα γίνει με βάση τις εγγραφές που θα ολοκληρωθούν 23 Ιούνη (!).


Αυτόκαι μόνο το στοιχείο είναι φανερόγια του που οδηγείη κυβέρνηση τα

πράγματα. Είναι γνωστόότι ο μεγάλοςόγκοςτων εγγραφών στα ΕΠΑΛ

πραγματοποιείται μέσα στον Σεπτέμβρη. Στις30 Ιούνη τα τμήματα στα ΕΠΑΛ είναι

κυριολεκτικάελάχιστα. Για τιςαιτήσειςεγγραφών που θα γίνουν τον Σεπτέμβριο, αν

επιτραπούν θα είναι με βασικόκριτήριο να μην τροποποιούν τον αριθμότων

τμημάτων που έχουν εγκριθείτον Ιούνιο. Τι σημαίνει αυτό Ότι οι μαθητέςθα

μετακινούνται με κριτήριο το ... πωςδεν θα ιδρυθούν νέα τμήματα-ειδικότητες

Θυμίζουμε ότι είχε μεθοδευτεί να μετακινηθούν μαθητέςσε άλλα σχολεία ήακόμα

και να αλλάξουν ειδικότητα.

Άλλωστε έχει εκφραστείη βούληση τηςΔιοίκησηςνα μη δημιουργηθούν

ειδικότητες αν δεν υπάρχει ο ελάχιστοςαριθμόςπου θέτει το Υπουργείο, αλλάνα

μετακινηθούν μαθητέςσε άλλα σχολεία, αν επιμένουν να ακολουθήσουν τομέα ήειδικότητα που δημιουργεί"ολιγομελές τμήμα. Αν δεν λειτουργήσει ο τομέαςήειδικότητα που επιθυμείο μαθητήςκαι δεν μπορείνα πάει αλλού με το "έτσι-θέλω",

πρέπει να αλλάξει προτίμηση, γεγονόςπου μπορείνα έχει σαν αποτέλεσμα να μην

συνεχίσει καν στο ΕΠΑΛ.

Συνοψίζοντας η κυβερνητικήπολιτική προωθείτην κατάργηση τμημάτων-

ειδικοτήτων, πριν καν αυτέςκαλάκαλάδημιουργηθούν, προληπτικά Έτσι ώστε, να

μην βρίσκεται στην "δυσάρεστη" θέση, δηλαδήνα μην αναλαμβάνει την ευθύνη, να

τα κλείνει τον Σεπτέμβριο, όπωςέγινε και αυτήτην σχολικήχρονιά

Τα σχέδια αυτά θα μάς βρουν αντίθετους!


Είναι δικαίωμα όλων των μαθητών να ολοκληρώνουν τιςσπουδέςτουςστο σχολείο

τους χωρίςνα μετακινούνται απόΔήμο σε Δήμο και απόπεριοχήσε περιοχή

Ευθύνη των εκπαιδευτικών είναι να παλεύουν για το δικαίωμα των παιδιών αυτών

στη μόρφωση κι όχι, όπωςθέλει το Υπουργείο, να υπηρετούν μία αντιπαιδαγωγική"κοπτοραπτική, με μοναδικόστόχο να περιοριστούν οι δαπάνεςγια την

εκπαίδευση.

ΑπαιτούμεΤο Υπουργείο Παιδείαςνα πάρει πίσω αυτήν την απαράδεκτη απόφαση.

Να δοθείόλοςο απαραίτητοςχρόνοςστουςμαθητέςνα ενημερωθούν για να
επιλέξουν το σχολείο, τον τομέα και την ειδικότητα τηςεπιλογήςτους


Να ισχύσει ο προηγούμενοςτρόποςεγγραφήςγια όλουςτουςμαθητέςαλλάκαι σε όσουςαποκτήσουν το δικαίωμα και μετάτιςπροβλεπόμενεςημερομηνίεςΤα τμήματα, οι τομείςκαι οι ειδικότητεςτων ΕΠΑΛ να διαμορφωθούν με βάση
τιςμορφωτικέςανάγκεςτων μαθητών κι όχι την περικοπήδαπανών


Να εγκριθούν όλα τα ολιγομελήτμήματα τομέων και ειδικοτήτων.

20 μαθητέςστα τμήματα - 15 στιςομάδεςπροσανατολισμού- 10 στα
εργαστήρια.


Όχι στουςεκπαιδευτικούςλάστιχο και στιςαπολύσειςαναπληρωτών.

Μόνιμοι μαζικοίδιορισμοίΤΩΡΑ!Ιούνης2017
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου