Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια γάλακτος»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια γάλακτος»
  •      
O Δήμαρχος Τρίπολης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια γάλακτος» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
ΔΕΙΤΕ : 
 
 
 
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου