Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το πανηγυρι της Τεγέας
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
            Έχοντας υπόψη:

      1.- Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ.57 τ.Α΄) « Κύρωση του Κ.Ο.Κ.»
      2.- Την υπ’ αριθ. 1005/11/46-α από 20/07/2017 αναφορά του Τ.Τ. Τρίπολης.
      3.- Την ανάγκη λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, κατά την διάρκεια της τελούμενης Θρησκευτικής και Εμπορικής πανήγυρης Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας και της 47ης  Παμπελοποννησιακής Έκθεσης Τεγέας.

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε
Α Ρ Θ Ρ Ο  1ο
 - Καθορίζουμε το τμήμα της  Επαρχιακής  οδού Τρίπολης - Άστρους, από την συμβολή της με την οδό που οδηγεί προς Επισκοπή, μέχρι την είσοδο της στην Τ. Κ. Σταδίου του Δήμου Τρίπολης  (ψυγεία Ένω-σης Γεωργικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας), ως οδό μιας κατεύθυνσης (μονόδρομο), με κατεύθυνση προς Άστρος για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων των Αστικών Λεωφορείων και των Δ. Χ. Ε.  αυτ/των,  η κυκλοφορία των οποίων στο παραπάνω τμήμα παραμένει διπλής κατεύθυνσης, προς καλύτερη εξυπη-ρέτηση του επιβατικού κοινού, καθώς επίσης και των οχημάτων της  Άμεσης Επέμβασης (ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Ασθενοφόρα).

Α Ρ Θ Ρ Ο  2ο
- Απαγορεύουμε την διέλευση φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των  3,5 τόνων, στο τμήμα της Επ. οδού Τρίπολης – Άστρους και ειδικότερα από τη συμβολή της με την Ε. Ο. Τρίπολης – Σπάρτης, μέχρι την είσοδο της στην Τ. Κ. Σταδίου (Ψυγεία Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας).

- Απαγορεύουμε τη διέλευση όλων των οχημάτων, με εξαίρεση τα οχήματα άμεσης επέμβα-σης (ΕΛ. ΑΣ – Π.Υ.  και Ασθενοφόρα) στις κατωτέρω οδούς:
α. Στο τμήμα της  οδού Βασιλακοπούλου, από την είσοδο της  Έκθεσης Τεγεατικού Συνδέσμου, προς το χώρο της Εμποροπανήγυρης.
β. Στο τμήμα της δημοτικής οδού από το Τουριστικό Περίπτερο (Βρούβα), μέχρι τη συμβολή της με την Επ. οδό Τρίπολης - Άστρους.

                                                                       Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο
     Απαγορεύουμε την στάθμευση παντός είδους οχήματος:
α) Στο τμήμα της Επαρχιακής οδού Τρίπολης – Αγ. Σώστη – Άστρους,  από τη Χ/Θ  6,000  μέχρι τη Χ/Θ  9,000  και στις δύο πλευρές αυτού.
β) Στο τμήμα της οδού, από τον Ιερό Ναό Αγ. Χαραλάμπους Σταδίου μέχρι το Τουριστικό Περίπτερο και στις δύο πλευρές αυτού.
γ) Στο τμήμα της Επ.οδού Π. Επισκοπής – Αλέας, από Τουριστικό Περίπτερο μέχρι τη διασταύρωσή της με τη δημοτική οδό Σταδίου – Επισκοπής και στις δύο πλευρές αυτού.
δ) Στο τμήμα της οδού Βασιλακοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Επισκοπής μέχρι την είσοδο της Εκθέσεως του Τεγεατικού Συνδέσμου και στις δύο πλευρές αυτού.
              ε) Στο τμήμα δημοτικής οδού Επισκοπής, από τη συμβολή της με την Επ. οδό Τρίπολης – Άστρους, μέχρι την επαρχιακή οδό Επισκοπής- Αλέας και στις δύο πλευρές αυτού. 
            στ) Στο τμήμα της επαρχιακής οδού Επισκοπής - ΄Ακρας και σε απόσταση ενός (1) χιλιομέτρου, από την συμβολή της με την Επ. οδό Τρίπολης – Άστρους (Μύλος) και στις δύο πλευρές αυτού.

Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο
- Η Απόφαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από 14-8-2017 μέχρι και 21-8-2017, αφού προηγούμενα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ) και τοπο-θετηθούν οι σχετικές πινακίδες σήμανσης.
-Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας, τα κινούμενα από το Στάδιο προς Τρίπολη οχήματα και αντιστρόφως, θα κατευθύνονται μέσω των Τ. Κ. Αλέας – Κερασίτσας του Δήμου Τρίπο-λης.

Α Ρ Θ Ρ Ο  5ο
Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους Αστυνομικούς, διώκονται και τιμω-ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.-

Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου